Skip to content
Flovio 2.5.2022 8:28

Esittelyssä tuore floviolainen

Ville Hämäläinen liittyi Flovion konsulttitiimiiin ABB:lta, jossa hän oli mukana kehittämässä tuotekehitykseen liittyviä prosesseja. Ville on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Lappeenrannan yliopistosta sekä markkinoinnin tradenomi Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Opinnoissaan hän keskittyi erityisesti suorityskyvyn analysointiin, prosessien mallintamiseen, Leaniin sekä markkinointiviestintään.

Villellä on kokemusta niin laatujohtamisesta, priorisoimisesta, markkinoinnista ja myynnistä kuin kehitysprojekteista. Häntä inspiroi erilaisten liiketoimintamallien ymmärtäminen sekä yritysten toimintaan liittyvien prosessien kehittäminen.

"Kaiken kehitystoiminnan pohjana toimii yrityksen organisaatiokulttuuri. Jos kehittämiseen ei kannusteta, eikä siihen olla sitouduttu kaikilla organisaatiotasoilla, harvoin se tulee myöskään onnistumaan", Ville toteaa.

0dd7f972-1304-4f28-8b4d-641876b8d612