Skip to content

Palvelumme

Prosessimuotoilu

Uutta toimintamallia kehittäessä on tärkeää huomioida myös toteuttamisen kannalta oleellisin asia eli uusi vakiinnutettava prosessi. Lähestymistapamme varmistaa, että inspiroivat ideat muuttuvat myös käytännön tekemiseksi. Hyödynnämme kehittämisessä soveltuvasti ja toimialariippumattomasti mm. Leanin ja palvelumuotoilun metodeja.

 

Lue lisää

Prosessien optimointi

Jokaisessa organisaatiossa on prosesseja, jotka eivät palvele tarkoitustaan. Varsinkin syvälle juurtuneiden ja poikkifunktionaalisten prosessien kehittäminen on usein haastavaa. Kattavan kokemuksen pohjalta autamme varmistamaan, että prosessille asetetut laatu-, läpimeno-, kustannus- ja asiakastyytyväisyystavoitteet saavutetaan. Hyödynnämme laajasti erilaisia prosessikehitys, -analyysi, simulointi- ja optimointimenetelmiä.

 

Lue lisää

Prosessien automatisointi

Prosessien automatisointi vaatii ymmärrystä liiketoiminnan tarpeista ja totetuksen teknologioista. Kunnianhimoisten prosessikokonaisuuksien automatisoinnin sijaan suosittelemme liikkeellelähtöä esimerkiksi yksittäisten prosessivaiheiden osalta. Toteutamme prosessien automatisoinnit mielellään ”low-code” ratkaisuilla, jotka mahdollistavat nopean ja kustannustehokkaan toteutuksen. 

 

Lue lisää

Jatkuva parantaminen

Nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä prosesseja tulee kehittää jatkuvasti. Toimiva prosessijohtaminen tarvitsee tuekseen organisaation toimintaympäristöön räätälöidyn jatkuvan parantamisen mallin. Kokeneena prosessikehityksen asiantuntijana olemme oikea kumppani luomaan juuri teidän organisaatiollenne sovitetun toimintamallin prosessien ketterään ja systemaattiseen kehittämiseen. 

 

Lue lisää

Prosessien ylläpito palveluna

Prosessien parantamisessa on totuttu projektimaiseen lähestymistapaan, jossa  kehittäminen loppuu projektin päättyessä. Prosessikuvaukset päivitetään esimerkiksi järjestelmähankkeen yhteydessä, mutta sitä seuraavat tarvelähtöiset prosessiparannukset eivät siirry dokumentoituihin prosessikuvauksiin. Pitkän linjan prosessiammattilaisina varmistamme puolestanne, ettei tarve jatkuviin parannuksiin ja prosessipäivityksiin unohdu. Kuvaamme prosessit valitsemallanne työkalulla ja ylläpidämme niitä ammattitaitoisesti.

 

Lue lisää

Prosessianalyysi (yritysjärjestelyt)

Prosessianalyysit ovat tarpeen yritysjärjestelyjen yhteydessä. Esimerkiksi Due Diligencen yksi tavoite on ymmärtää ostettavan yhtiön arvontuotanto ja arvioida prosessien yhteensopivuus. Prosessi- ja operaatioiden johtamisen syvällinen ymmärrys antavat meille valmiuden toteuttaa perinpohjaisen ja huolellisen läpikäynnin. Analyysimme tuo esiin mahdolliseen integraation liittyvät vahvuudet, heikkoudet, riippuvuudet, riskit sekä mahdollisuudet. 

 

Lue lisää

Jätä yhteydenottopyyntö ja kuule lisää.

Ota yhteyttä