Skip to content

ESIMERKKEJÄ PROJEKTEISTAMME

PALVELULIIKETOIMINTA
 • Ydinprosessien harmonisointi globaalisti

 • Prosessiarkkitehtuurin uudistaminen

 • Asiakaspalvelun sujuvoittaminen

 • Lupakäsittelyprosessin nopeuttaminen

TEOLLISUUS
 • Sales & Operations Planning prosessin uudistaminen

 • Tuotekehitysprosessin leanaus

 • Varaosien logistiikkaverkoston optimointi

 • Tuotannonsuunnittelun ratkaisun kehittäminen

Terveydenhuolto
 • Jonojen purkaminen

 • Palvelutuotannon prosessit ja kapasiteetin hallinta

 • Tiedolla johtamisen ratkaisujen määrittely ja käyttöönotto

 • Asiakaskokemuksen määrittely

HANKINTATOIMI
 • Toimittajahallinnan määrittely ja käyttöönoton tuki

 • Kategoriajohtamisen mallin määrittely

 • Sopimushallinnan prosessien uudistaminen

KAUPPA
 • Varastonhallinnan parantaminen

 • Jakelun optimointi

 • Analytiikkaratkaisut operatiiviseen päätöksentekoon

JULKINEN SEKTORI
 • Palveluverkkoanalyysi

 • Osallistuvan budjetoinnin prosessien leanaus

 • Toimintasuunnittelun automatisointi

 • Hulevesisuunnittelun kehittäminen

Tässä on vain muutamia esimerkkejä projekteistamme. Ole yhteydessä ja kysy lisää.

Ota yhteyttä