Skip to content

JATKUVA PARANTAMINEN

Prosesseja tulee kehittää nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä jatkuvasti.

Uuden toiminnan suunnittelu on innostavaa, mutta silti käynnistämisvaiheessa saatetaan törmätä ongelmiin. Tämä johtuu tyypillisesti siitä, että kehitysvaiheessa ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon uuden toiminnan edellyttämiä uusia vakiinnutettavia toimintatapoja eikä näiden suhdetta organisaation nykyisiin prosesseihin. Oli kyseessä sitten aiemman toimimattomaksi todetun toimintatavan korvaaminen tai esimerkiksi täysin uuden liiketoiminnan luominen, niin käytännön toteutuksen onnistuminen edellyttää vakiinnutettavaa prosessia.

Jollei prosesseja paranneta jatkuvasti, ne vanhentuvat. Toimiva prosessijohtaminen tarvitsee tuekseen organisaation toimintaympäristöön räätälöidyn jatkuvan parantamisen ketterän mallin eli niin sanotun ”prosessien kehittämisen prosessin”.

Suosituimmatkaan prosessikehitysmenetelmät eivät tarjoa valmista ratkaisua prosessien jatkuvaan parantamiseen vaan toimiva malli edellyttää aina organisaatiokohtaisen soveltuvuuden varmistamista. Kokeneena prosessikehityksen asiantuntijana olemme oikea kumppani luomaan juuri teidän organisaatiollenne sovitetun mallin prosessien ketterään ja systemaattiseen kehittämiseen.

Prosessien kehittämisen prosessi varmistaa, että parannustarpeet tunnistetaan, priorisoidaan ja toteutetaan. Se on tapa osallistaa oleelliset sidosryhmät ja varmistaa strategisten tavoitteiden toteutuminen.

Luomme organisaatiollenne suunnitellun jatkuvan parantamisen mallin prosessien kehittämiseen.

Uuden toiminnan suunnittelu on innostavaa, mutta silti käynnistämisvaiheessa saatetaan törmätä ongelmiin. Tämä johtuu tyypillisesti siitä, että kehitysvaiheessa ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon uuden toiminnan edellyttämiä uusia vakiinnutettavia toimintatapoja eikä näiden suhdetta organisaation nykyisiin prosesseihin. Oli kyseessä sitten aiemman toimimattomaksi todetun toimintatavan korvaaminen tai esimerkiksi täysin uuden liiketoiminnan luominen, niin käytännön toteutuksen onnistuminen edellyttää vakiinnutettavaa prosessia.

Jatkuvan parantamisen mallin luomiseksi käymme läpi prosessiportfoliotanne ja luomme toistettavan tavan tunnistaa kehitysaihiot. Hyödynnämme lisäksi projektiin valitsemaanne caseprosessia ketterän kehittämisen mallin toteutuksen ja hyötyjen havainnollistamiseen. Samalla saadaan aikaiseksi myös konkreettisia parannuksia valitussa prosessissa. Projektin tuotoksena on niin sanottu ”prosessien kehittämisen prosessi” eli toimintatapa, jonka avulla organisaationne prosesseja ylläpidetään ja kehitetään jatkossa ketterästi ja systemaattisesti. 

Näin palvelumme ostaminen toimii

1
Yhteydenotto Saat meihin helposti yhteyttä yhteydenottolomakkeemme kautta. Seuraavaksi sovimme lyhyen tapaamisen. 
2
Tapaaminen Tapaamisessa syvennämme ymmärrystä organisaationne tarpeesta. Tapaamisen lopputulemana sinulla on alustava ymmärrys mahdollisesta ratkaisusta. 
3
Tarjous Käymme läpi toteutusehdotuksen ja sovimme mahdollisen toteutusaikataulun. Ennen tarjouksen antamista sovimme tarvittaessa vielä toisen tapaamisen molemminpuolisen ymmärryksen syventämiseksi.
4
Ostopäätös Tyypillisesti projektimme alkavat melko pian ostopäätöksen jälkeen eli näet konkreettisia muutoksia jo lyhyellä aikavälillä.

Jätä yhteydenottopyyntö ja kuule lisää.

Ota yhteyttä