Skip to content

Prosessianalyysi (yritysjärjestelyt)

Yritysjärjestelyiden yhteydessä kannattaa toteuttaa mahdollisimman kattava ja syväluotaava prosessianalyysi.

Uuden toiminnan suunnittelu on innostavaa, mutta silti käynnistämisvaiheessa saatetaan törmätä ongelmiin. Tämä johtuu tyypillisesti siitä, että kehitysvaiheessa ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon uuden toiminnan edellyttämiä uusia vakiinnutettavia toimintatapoja eikä näiden suhdetta organisaation nykyisiin prosesseihin. Oli kyseessä sitten aiemman toimimattomaksi todetun toimintatavan korvaaminen tai esimerkiksi täysin uuden liiketoiminnan luominen, niin käytännön toteutuksen onnistuminen edellyttää vakiinnutettavaa prosessia.

Yritysjärjestelyissä yksi keskeisistä kiinnostuksen kohteista on liiketoimintamallin ja toiminnan integroimisen mahdollisuuksien ymmärtäminen. Näiden toteutuminen edellyttää toiminnan ydinprosessien osaavaa analysointia.

Prosessi- ja operaatioiden johtamisen syvällinen ymmärrys antavat meille valmiuden toteuttaa perinpohjaisen ja huolellisen prosessien analysoinnin. Analyysimme tuo esiin toiminnan vahvuudet, heikkoudet, riippuvuudet, riskit sekä mahdollisuudet. Analyysi voi olla osa operatiivista Due Diligence –tarkastusta tai tapahtua pian yritysoston tai fuusion jälkeen. 

Autamme tunnistamaan toiminnan keskeiset mahdollisuudet ja riskit prosessianalyysillä.

Uuden toiminnan suunnittelu on innostavaa, mutta silti käynnistämisvaiheessa saatetaan törmätä ongelmiin. Tämä johtuu tyypillisesti siitä, että kehitysvaiheessa ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon uuden toiminnan edellyttämiä uusia vakiinnutettavia toimintatapoja eikä näiden suhdetta organisaation nykyisiin prosesseihin. Oli kyseessä sitten aiemman toimimattomaksi todetun toimintatavan korvaaminen tai esimerkiksi täysin uuden liiketoiminnan luominen, niin käytännön toteutuksen onnistuminen edellyttää vakiinnutettavaa prosessia.

Toteutamme prosessien analyysin läpikäymällä käytäntöjä, toimintamalleja ja prosesseja kuvaavan dokumentaation. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme analyysin pohjana lisäksi haastatteluja ja kohdevierailuja. Analyysin laajuus määritellään aina tilannekohtaisesti. Olennainen vakioelementti on prosessijohtamisen maturiteettiarvio.

Näin palvelumme ostaminen toimii

1
Yhteydenotto Saat meihin helposti yhteyttä yhteydenottolomakkeemme kautta. Seuraavaksi sovimme lyhyen tapaamisen. 
2
Tapaaminen Tapaamisessa syvennämme ymmärrystä organisaationne tarpeesta. Tapaamisen lopputulemana sinulla on alustava ymmärrys mahdollisesta ratkaisusta. 
3
Tarjous Käymme läpi toteutusehdotuksen ja sovimme mahdollisen toteutusaikataulun. Ennen tarjouksen antamista sovimme tarvittaessa vielä toisen tapaamisen molemminpuolisen ymmärryksen syventämiseksi.
4
Ostopäätös Tyypillisesti projektimme alkavat melko pian ostopäätöksen jälkeen eli näet konkreettisia muutoksia jo lyhyellä aikavälillä.

Jätä yhteydenottopyyntö ja kuule lisää.

Ota yhteyttä