Skip to content

PROSESSIEN OPTIMOINTI

Toimimattomien prosessien kehittäminen vaatii kokemusta ja valmiutta valita soveltuvimmat menetelmät.

Uuden toiminnan suunnittelu on innostavaa, mutta silti käynnistämisvaiheessa saatetaan törmätä ongelmiin. Tämä johtuu tyypillisesti siitä, että kehitysvaiheessa ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon uuden toiminnan edellyttämiä uusia vakiinnutettavia toimintatapoja eikä näiden suhdetta organisaation nykyisiin prosesseihin. Oli kyseessä sitten aiemman toimimattomaksi todetun toimintatavan korvaaminen tai esimerkiksi täysin uuden liiketoiminnan luominen, niin käytännön toteutuksen onnistuminen edellyttää vakiinnutettavaa prosessia.

Jokaisessa organisaatiossa on prosesseja, jotka eivät palvele tarkoitustaan optimaalisella tavalla. Tällaiset prosessit heikentävät asiakas- ja työntekijäkokemusta sekä organisaation tehokkuutta. Toimimattomat prosessit voivat olla yhtä hyvin niin toiminnan keskiössä olevia ydinprosesseja kuin oleellisia tukiprosesseja. Varsinkin syvälle juurtuneiden ja poikkifunktionaalisten prosessien kehittäminen on usein haastavaa.

Erilaisia lähestymistapoja toiminnan kehittämiseen on nykypäivänä useita ja niiden hyötyjen tunnistaminen sekä hyödyntäminen on välillä kokeneillekin osaajille vaikeaa. Meillä on vuosien kattava kokemus erilaisista prosessikehitysmetodeista vaihtelevissa konteksteissa. Tällä kokemuksella osaamme valita tarpeeseenne soveltuvimmat menetelmät ja varmistamme prosessin laatu-, läpimeno-, kustannus- ja/tai asiakastyytyväisyystavoitteiden saavuttamisen.

Hyödynnämme laajasti erilaisia prosessikehitys-, analyysi-, simulointi- ja optimointimenetelmiä. Lähestymistapamme on toimialariippumaton. 

Toteutamme olemassa olevien prosessien optimoinnin tehokkaasti prosessisprintillä tai organisaatiollenne räätälöitynä laajempana projektina.

Uuden toiminnan suunnittelu on innostavaa, mutta silti käynnistämisvaiheessa saatetaan törmätä ongelmiin. Tämä johtuu tyypillisesti siitä, että kehitysvaiheessa ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon uuden toiminnan edellyttämiä uusia vakiinnutettavia toimintatapoja eikä näiden suhdetta organisaation nykyisiin prosesseihin. Oli kyseessä sitten aiemman toimimattomaksi todetun toimintatavan korvaaminen tai esimerkiksi täysin uuden liiketoiminnan luominen, niin käytännön toteutuksen onnistuminen edellyttää vakiinnutettavaa prosessia.

Tilanteesta riippuen kehitystyö voidaan toteuttaa muutaman viikon mittaisella prosessisprintillä tai juuri tarpeeseenne sopivan laajuisena projektina.

Prosessisprintti on tiivis, tapauskohtaisesti valittuja kehitysmenetelmiä hyödyntävä projekti, jossa luodaan määriteltyyn tavoitetilaan johtavan prosessin tarkka kuvaus. Prosessisprintti soveltuu tilanteisiin, joissa kehitystyö keskittyy yksittäisen valitun prosessin parantamiseen. Lähestymistavan hyöty on saada aikaiseksi keskitettyjä, nopeita ja näkyviä tuloksia lyhyessä ajassa.

Räätälöity projekti soveltuu tilanteisiiin, joissa ollaan toteuttamassa merkittävämpää muutoshanketta tai lähdetään ottamaan käyttöön prosessilähtöistä ajattelua organisaatiossa, jolle se ei ole tuttua. Projektissa voidaan keskittyä esimerkiksi useiden prosessien leanaamiseen, prosessiarkkitehtuurin luomiseen,  prosessilouhintaan tai tiedolla johtamisen ratkaisuihin ja se voi sisältää myös jalkautuksen tuen. Räätälöidyn projektin tarkka sisältö ja kesto riippuu aina tilanteestanne.

Näin palvelumme ostaminen toimii

1
Yhteydenotto Saat meihin helposti yhteyttä yhteydenottolomakkeemme kautta. Seuraavaksi sovimme lyhyen tapaamisen. 
2
Tapaaminen Tapaamisessa syvennämme ymmärrystä organisaationne tarpeesta. Tapaamisen lopputulemana sinulla on alustava ymmärrys mahdollisesta ratkaisusta. 
3
Tarjous Käymme läpi toteutusehdotuksen ja sovimme mahdollisen toteutusaikataulun. Ennen tarjouksen antamista sovimme tarvittaessa vielä toisen tapaamisen molemminpuolisen ymmärryksen syventämiseksi.
4
Ostopäätös Tyypillisesti projektimme alkavat melko pian ostopäätöksen jälkeen eli näet konkreettisia muutoksia jo lyhyellä aikavälillä.

Jätä yhteydenottopyyntö ja kuule lisää.

Ota yhteyttä