Skip to content

PROSESSIMUOTOILU

Uutta toimintaa kehittäessä on tärkeää huomioida myös toteuttamisen kannalta oleellisin, eli uusi vakiinnutettava prosessi.

Uuden toiminnan suunnittelu on innostavaa, mutta silti käynnistämisvaiheessa saatetaan törmätä ongelmiin. Tämä johtuu tyypillisesti siitä, että kehitysvaiheessa ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon uuden toiminnan edellyttämiä uusia vakiinnutettavia toimintatapoja eikä näiden suhdetta organisaation nykyisiin prosesseihin. Oli kyseessä sitten aiemman toimimattomaksi todetun toimintatavan korvaaminen tai esimerkiksi täysin uuden liiketoiminnan luominen, niin käytännön toteutuksen onnistuminen edellyttää vakiinnutettavaa prosessia.

Uuden toiminnan suunnittelu on innostavaa, mutta silti käynnistämisvaiheessa saatetaan törmätä ongelmiin. Tämä johtuu tyypillisesti siitä, että kehitysvaiheessa ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon uuden toiminnan edellyttämiä uusia vakiinnutettavia toimintatapoja eikä näiden suhdetta organisaation nykyisiin prosesseihin. 

Olemme tukeneet lukuisia organisaatioita uuden toiminnan kehityksessä ja käynnistämisessä sekä muutosjohtamisessa. Oli kyseessä sitten aiemman toimimattomaksi todetun toimintatavan korvaaminen tai esimerkiksi täysin uuden liiketoiminnan luominen, niin käytännön toteutuksen onnistuminen edellyttää vakiinnutettavaa prosessia. Lähestymistapamme varmistaa, että inspiroivat ideat muuttuvat myös käytännön tekemiseksi. Hyödynnämme kehittämisessä soveltuvasti ja toimialariippumattomasti mm. Leanin ja palvelumuotoilun metodeja.

Toteutamme uuden prosessin muotoilun tehokkaasti prosessisprintillä tai organisaatiollenne räätälöitynä laajempana projektina.

Uuden toiminnan suunnittelu on innostavaa, mutta silti käynnistämisvaiheessa saatetaan törmätä ongelmiin. Tämä johtuu tyypillisesti siitä, että kehitysvaiheessa ei ole otettu riittävän kattavasti huomioon uuden toiminnan edellyttämiä uusia vakiinnutettavia toimintatapoja eikä näiden suhdetta organisaation nykyisiin prosesseihin. Oli kyseessä sitten aiemman toimimattomaksi todetun toimintatavan korvaaminen tai esimerkiksi täysin uuden liiketoiminnan luominen, niin käytännön toteutuksen onnistuminen edellyttää vakiinnutettavaa prosessia.

Tilanteesta riippuen kehitystyö voidaan toteuttaa muutaman viikon mittaisella prosessisprintillä tai juuri tarpeeseenne sopivan laajuisena projektina.

Prosessisprintti on tiivis Lean- ja palvelumuotoilumenetelmiä soveltuvasti hyödyntävä projekti, jossa luodaan määriteltyyn tavoitetilaan johtavan prosessin tarkka kuvaus. Prosessisprintti soveltuu tilanteisiin, joissa kehitystyö keskittyy yksittäisen uuden prosessin kehittämiseen. Lähestymistavan hyöty on saada aikaiseksi keskitettyjä, nopeita ja näkyviä tuloksia lyhyessä ajassa.

Räätälöity projekti soveltuu tilanteisiiin, joissa ollaan toteuttamassa merkittävämpää uudistusta. Projektissa voidaan keskittyä yksittäistä prosessia laajemman uuden toiminnan suunnitteluun ja se voi sisältää myös jalkautuksen tuen. Räätälöidyn projektin tarkka sisältö ja kesto riippuu aina tilanteestanne.

Näin palvelumme ostaminen toimii

1
Yhteydenotto Saat meihin helposti yhteyttä yhteydenottolomakkeemme kautta. Seuraavaksi sovimme lyhyen tapaamisen. 
2
Tapaaminen Tapaamisessa syvennämme ymmärrystä organisaationne tarpeesta. Tapaamisen lopputulemana sinulla on alustava ymmärrys mahdollisesta ratkaisusta. 
3
Tarjous Käymme yhdessä läpi toteutusehdotuksen ja keskustelemme toteutusaikataulusta. Ennen tarjouksen antamista sovimme tarvittaessa toisen tapaamisen molemminpuolisen ymmärryksen syventämiseksi.
4
Ostopäätös Tyypillisesti projektit alkavat heti ostopäätöksen jälkeen eli näet konkreettisia muutoksia jo lyhyellä aikavälillä.

Jätä yhteydenottopyyntö ja kuule lisää.

Ota yhteyttä